JAK REWITALIZOWAĆ, BY STWORZYĆ MIASTO SZCZĘŚLIWE ?

Czy wówczas gdy skupimy się na potrzebach człowieka, znajdziemy rozwiązanie jak wszystko zrobić lepiej w przestrzeni miasta? O tym dyskutowali w aspekcie użytecznych przestrzeni miejskich, naukowcy rożnych dziedzin w Warszawie. Już po raz drugi w tym roku, w ramach konferencji Forum Przestrzenie Miejskie, naukowcy, badacze i krytycy przestrzeni miejskiej dyskutowali na temat jak zmienić przestrzeń miejską, by stworzyć miasto szczęśliwe.


„Gdy skupimy się na miejscu, można zrobić wszystko inaczej” – Fred Kent

Parafrazując słowa Freda Kent’a, można powiedzieć, że druga już w tym roku edycja konferencji naukowej w ramach cyklu Forum Przestrzenie Miejskie, odbyła się pod hasłem „Gdy skupimy się na potrzebach człowieka, znajdziemy rozwiązanie jak wszystko zrobić lepiej”. Miało to miejsce podczas Warsaw Build 2015 w dniu 16 września. Spotkanie naukowców, praktyków i samorządowców było ciekawą okazją do dyskusji na tematy związane problematyką rozwoju miast w kontekście rewitalizacji blokowisk, dostępności do obiektów kulturalnych i infrastruktury rekreacyjno-sportowej polskich miast.

Dyskusja toczyła się wokół problemów użyteczności i związanych z nimi potrzeb ukazując sukcesy, porażki ostatnich lat i czekające nas wyzwania z którymi przyjdzie się zmierzyć tym, którzy mają wpływ na kierunek rozwoju miast. Stąd powracający i bardzo istotny temat adaptacji miast do takich zjawisk jak zmiany demograficzne czy działania mające na celu zachęcenie młodych ludzi do powrotu do centrów miast ze stref podmiejskich i około miejskich. Postawiono także, tezę, że dla tych właśnie ludzi atrakcyjną ofertę można stworzyć dzięki przemyślanej i kompleksowej rewitalizacji obszarów blokowisk. Byłoby to szansą dla ludzi i miejsc na nowe pod względem jakości miasto zwarte w którym znacząco poprawia się mobilność jego mieszkańców. Konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne. Naukowcy, badacze i krytycy przestrzeni miejskiej skupili się na takich pojęciach jak: miasto użyteczne, przestrzeń kształtująca ludzi i ich zachowania, poprawa dostępności do kultury, infrastruktura rekreacyjno-sportowa, co może zmienić ustawa tzw. krajobrazowa w miastach,  potrzeby seniorów i dzieci, wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

FPM2_TQ
Ciekawym aspektem tego spotkania była dyskusja nie tylko skupiona na krytyce istniejących rozwiązań. Przykład prezentacji dobrych praktyk opartych na naukowych podstawach zaprezentowała między innymi dr inż. Anna Ostańska z Politechniki Lubelskiej. Przedstawiła Ona pozytywny przykład rewitalizacji zrealizowany na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Efekty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zilustrowała bogato przykładami własnych, ciekawych badań, których wyniki posłużyły w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla tej realizacji. Biolog i doktor habilitowany Maciej Błaszak  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawił ciekawe wyniki badań dotyczących m.in postrzegania i odczuwania miejsc (w tym miast) przez ich użytkowników. W zaprezentowanym przez siebie referacie „Jak podwyższyć użyteczność współczesnych miast”, w oparciu o aktualny stan wiedzy o mózgu człowieka, przedstawił konkretne i przydatne w aspekcie poprawy miasta, wskazówki dla projektantów. Zarówno w prezentacjach jak i w dyskusji, zmierzono się także z ważnym problemem m.in. starzejącego się społeczeństwa gdy dyskutowano o potrzebie tworzenia uniwersalnych rozwiązań na podstawie referatu dr inż. arch. Iwony Benek z Politechniki Śląskiej „Model przestrzeni publicznej dla osób starszych”. Nie zapomniano także o najmłodszych, w aspekcie jakości miejsc ważnych w kształtowaniu ich zachowań społecznych, na co zwróciła uwagę w swoim referacie „Miejskie place zabaw i tereny rekreacji dla dzieci”, mgr inż. arch. Paulina Tota – ekspert Ambience Architektura.

Oprócz dyskusji naukowej nie zabrakło inspirujących przykładów przedsięwzięć zrealizowanych przez Samorządy w ostatnich latach, m.in Warszawa zaprezentowała swoje doświadczenia związane z próbą zmiany Placu Defilad w miejsce aktywizujące społecznie turystów i mieszkańców Warszawy. Zaprezentowano także jak ważnym obiektem na mapie miejsc kultury Pomorza jest Filharmonia Kaszubska, która powstała dzięki determinacji i przy znaczącym udziale środków własnych Samorządu Wejherowa.

Analizując prezentacje i dyskusje należy podkreślić, że naukowcy rożnych dziedzin zaangażowani w rozwiązywanie problemów i wskazywanie kierunków rozwoju miast, zwracają szczególną uwagę by przestrzeń miejska nie była zagospodarowana przypadkowo, ale w sposób zgodny z tym jak człowiek odbiera i przetwarza informacje o niej w swoim mózgu. Przemyślany sposób zagospodarowania przestrzeni miejskich to taki w którym dostrzega się trzy fundamenty jej użyteczności czyli: stronę funkcjonalną, racjonalną i odczuwalną miejsc w których żyje człowiek współczesny zanurzony w technologii.

Na blogu designforall.pl zgodnie z zapowiedzią będą kontynuowane prezentacje wybranych artykułów z obu konferencji naukowych. Nasi stali czytelnicy wiedzą, że darmowa subskrypcja informacji o nowych publikacjach pozwala śledzić m.in. najnowsze trendy w nauce, projektowaniu i doświadczenia oraz opinie nie tylko autorów bloga ale także ekspertów z wielu dziedzin w kontekście miasta i jakości życia w nim.


Dodatkowo, korzystając z relacji telewizji „S” prezentujemy fragment audycji odnoszący się do konferencji naukowej II Forum Przestrzeni Miejskich w Warszawie ilustrujący materiałem video część z tematów wspomnianych wcześniej.

II Forum było kolejnym spotkaniem naukowców różnych dziedzin m.in. inżynierów, biologów, kognitywistów, urbanistów i architektów oraz Samorządowców i krytyków przestrzeni miejskiej umożliwiającym wymianę doświadczeń i transfer wiedzy praktycznej między różnymi dziedzinami nauki oraz Samorządowcami i twórcami przestrzeni miejskich. Była to doskonała okazją by „bez podziałów i uprzedzeń” podyskutować merytorycznie i wzajemnie się zainspirować do dalszych działań i badań. Jak można było zauważyć w dyskusjach kuluarowych, już pierwsze Forum przyczyniło się do nawiązania relacji i podjęcia wspólnych przedsięwzięć jego uczestników i jak sądzę tego typu relacje zostaną wzmocnione także, dzięki poszerzeniu spektrum dyskutowanych podczas II Forum Przestrzenie Miejskie zagadnień. Tego typu konferencje są bardzo ważną płaszczyzną wymiany informacji o potrzebach Samorządów i narzędziach opartych na wiedzy którymi dysponują naukowcy i eksperci badający i realizujący przedsięwzięcia celu publicznego.

Na zakończenie relacji, warto zwrócić uwagę, że ta ciekawa płaszczyzna spotkań i transferu wiedzy ze świata nauki do Samorządu oraz doświadczeń Samorządu jako inspiracji do dalszych badań, była możliwa dzięki mecenasom Forum Przestrzeni Miejskich którymi w II edycji były firmy A2HM, ICON i GESTO. Organizatorzy czyli firma ART-M („ART MEDIOS – Konferencje i szkolenia”), zadbali także o wartościowy patronat merytoryczny, który w przypadku II edycji konferencji naukowej Forum Przestrzenie Miejskie zapewniły takie instytucje jak: SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich RP,  SPAK – Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDiM. Nasz blog, także miał swój udział we wsparciu merytorycznym gdyż na zaproszenie Organizatorów zasiadaliśmy w radzie naukowej Forum oraz braliśmy czynny udział w debacie. Wśród instytucji wspierających nie zabrakło także zaangażowanych Findacji i Stowarzyszeń takich jak: Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej ProdukcjiFundacja Napraw Sobie Miasto czy Stowarzyszenie Moje Miasto. Warto aby cykl konferencji naukowych Forum Przestrzenie Miejskie był kontynuowany a my postaramy się śledzić kolejne debaty i przygotowywać relacje z tych wydarzeń na naszym blogu jeśli uda się utrzymać tak wysoki poziom merytoryczny dyskusji czego życzymy Organizatorom i wszystkim ośrodkom naukowo-badawczym, samorządom, instytucjom i firmom zaangażowanym w organizację debaty o przestrzeni miast w Polsce.


Wykaz prelegentów konferencji naukowej II Forum Przestrzenie Miejskie wraz z tematami wystąpień można znaleźć na stronie II FORUM PRZESTRZENI MIEJSKICH, natomiast informację o I FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE można znaleźć w naszym artykule.

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Artur

Artur

Projektant miejski, krytyk przestrzeni publicznej i audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), konsultant wielu Samorządów. Wykładowca akademicki. Ekspert mobilności miejskiej. Prowadzi badania nad miastem użytecznym. Ekspert Fundacji Instytut Samorządowy.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj. Zobacz także wystąpienie Artura podczas TEDx Poznań z 2012 roku.

error: Treść jest chroniona !!