O nas

Połączyła nas pasja i przekonanie, że warto tworzyć miejsca i rzeczy z myślą o ludziach. Jesteśmy przekonani, że jedną z dróg do ciekawych, lepszych i bardziej funkcjonalnych rozwiązań jest uniwersalne projektowanie (Design for all) na które z pewnością nas stać. Wiemy, że rozwiązania, które w niskim stopniu cechuje ich uniwersalność są zbyt drogie w użytkowaniu i mogą wykluczać, ograniczać lub stygmatyzować !


Artur, urbanista i projektant miejski, krytyk przestrzeni publicznej oraz audytor dostępności i certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Konsultant merytoryczny Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.. Wykładowca akademicki, współzałożyciel Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy i członek zarządu I kadencji Stowarzyszenia. W zakresie zainteresowań badawczo-rozwojowych zajmuje się implementacją reguł uniwersalnego projektowania w zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni publicznej oraz zasad projektowania użytecznych przestrzeni miejskich opartych na inżynierii wartości z uwzględnieniem pełnego cyklu życia. Jest ekspertem w zakresie mobilności miejskiej i prowadzi badania nad miastem użytecznym. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w przygotowaniu i prowadzeniu autorskich wykładów w ramach szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych. Otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury za wysoki poziom naukowy w zakresie modelowania i badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Autor kilkudziesięciu publikacji merytorycznych w pismach branżowych i naukowych. Prywatnie tato Adriana i Franciszka.

Zobacz wszystkie wpisy


MAciejMaciejdr hab. filozofii, biolog, kognitywista, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Poszerzył swoją wiedzę w zakresie nadzoru nad spółkami prawa handlowego i zdobył doświadczenie korporacyjne, dzięki pełnieniu obowiązków członka Rady Nadzorczej dużej Spółki Akcyjnej. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Wykorzystuje wiedzę neurokognitywistyczną w szkoleniach dla wyższej kadry menedżerskiej, policji i nauczycieli. Prywatnie tato Julii, Tosi, Mileny, Olgi i Jerzyka.

Zobacz wszystkie wpisy


MajaMaja, absolwentka europeistyki na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 2003 roku skutecznie wspiera jako konsultant i doradca instytucje publiczne w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych. Swoje doświadczenie budowała już w okresie przedakcesyjnym. Rok 2014 był dla niej rokiem mniejszej aktywności zawodowej ale z początkiem roku 2015 wraca po urlopie macierzyńskim na rynek pracy, co zbiega się z realnym początkiem nowego okresu realizacji programów unijnych z perspektywy 2014-2020. Optymistycznie nastawiona do świata wierzy, że fundusze unijne pomogą poprawić jakość życia w naszym kraju. W pracy chętnie wykorzystuje projektowe podejście do zadań, a w każdym analizowanym przedsięwzięciu dużą wagę przykłada do wyników analizy efektywności ekonomicznej. Jest przekonana, że wynik tej analizy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego przedsięwzięcia. Interesuje się inżynierią wartości w cyklu życia produktów i metodami zapewnienia trwałości efektów opartymi na zarządzaniu wartością funkcjonalno-użytkową. Prywatnie szczęśliwa mama Franciszka, która czas wolny spędza najchętniej w gronie najbliższych. Jej pasją pozazawodową jest bieganie połączone z odkrywaniem nowych miejsc oraz kibicowanie swojej ukochanej drużynie piłkarskiej.

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

error: Treść jest chroniona !!