JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA W MIEŚCIE? – FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

Jeśli chcesz znajdziesz sposób, jeśli nie chcesz znajdziesz powód – tym cytatem zapożyczonym z prezentacji wygłoszonej przez prof. dra hab. inż. Zygfryda Nowaka, podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „Forum Przestrzenie Miejskie”, która odbyła się 12 czerwca 2015 w Katowicach, chciałem zwrócić uwagę, że warto pamiętać to proste motto, gdy zastanawiamy się nad tym, czy możemy poprawić nasze miasta.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że skupienie się na sposobach przeprowadzenia trudnego wyzwania, jakim jest poprawa jakości życia w miastach, zamiast na powodach, które często używane są jako usprawiedliwienie dla zaniechań, jest kluczem do sukcesu. W trakcie konferencji można było wyczuć, że jej uczestnicy starali się zaakcentować potrzebę poszukiwania odpowiedzi na dwa kluczowe z punktu widzenia jakości życia w miastach pytania:

Pierwsze z nich to pytanie: Dlaczego?

Dlaczego miasta w XXI wieku wymagają adaptacji do zjawisk jakie towarzyszą naszej cywilizacji?

A tym drugim równie ważnym pytaniem: Jak? starali się wskazać sposoby:

Jak przystosować zurbanizowane przestrzenie, aby obecnym i przyszłym pokoleniom najskuteczniej poprawić jakość życia w nich?

Symboliczny wymiar miały również słowa piosenki Czesława Niemena:

 „Mam tak samo jak Ty, miasto moje a w nim …”,

którymi przywitano uczestników Forum. Jak się później okazało słowa te doskonale korespondowały z przesłaniem, jakie dało się wyczuć w trakcie dyskusji, aby zwrócić uwagę, że miasta, w których żyjemy są i powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich ludzi w nim żyjących, tj. dzieci, ludzi aktywnych i seniorów, których do 2050 roku będzie znacząco przybywać.

Forum-Przestrzenie-Miejskie-design-for-all-artur-fojud-fot: Forum Przestrzenie Miejskie – Katowice 2015 [opracowanie własne na podstawie zdjęć udostępnionych przez Organizatora].

Konferencja została podzielona na 4 panele dyskusyjne, w trakcie których podejmowano dyskusję, niejednokrotnie bardzo ożywioną, na tak ważne tematy jak: potrzeba re-definicji miasta i przestrzeni w świetle bieżących i przyszłych wyzwań, jakość życia mieszkańców miast, zmieniające się potrzeby w kontekście zjawiska depopulacji, dostępność finansowania przedsięwzięć m.in. z funduszy UE, konieczność rewitalizacji miast przy współudziale jego mieszkańców oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i regułami uniwersalnego projektowania, a także w kontekście ekologii rozumianej jako nauki o zdrowym miejscu życia człowieka.

To tylko część ważnych zagadnień dyskutowanych podczas Forum, bogato ilustrowanych rozwiązaniami stosowanymi m.in. przez Samorządy czy inspirowanych przez społeczników i aktywistów miejskich. Z uwagi na zaangażowanie uczestników i wagę poruszanych zagadnień każdej sesji towarzyszyła ożywiona merytoryczna dyskusja. Prezentowane treści zarówno poruszały wyobraźnię, jak i inspirowały do debaty o tym, jak poszukiwać najlepszych rozwiązań dla miasta w kontekście człowieka.

W toku obrad zaprezentowano „obraz miasta”, jaki zastaliśmy i ten, do którego powinniśmy dążyć łącząc siły wszystkich interesariuszy miasta i twórców jego przestrzeni. Ten nakreślony przez ekspertów różnych dziedzin obraz miasta w którym żyjemy i oczekiwany tego w którym chcielibyśmy żyć w przyszłości, świetnie korespondował z promocja książki Kevina Lynch’a pt. „Obraz miasta”, która odbywała się w trakcie obrad, a do przeczytania, której zachęcał osobiście Wydawca jej polskiej edycji.

To, co wyróżniało pierwszą edycję konferencji naukowej Forum Przestrzenie Miejskie, spośród wielu innych debat o mieście i przestrzeni, to z pewnością fakt, że Organizatorzy zadbali o udział w dyskusji specjalistów z wielu dziedzin, w tym przedstawicieli świata nauki, projektantów miejskich, przedsiębiorców i społeczników zaangażowanych w kreowanie miast lepszych do życia. Aktywny udział tak szerokiego spektrum ekspertów, m.in. inżynierów, architektów oraz architektów krajobrazu, urbanistów, psychologów, prawników i antropologów kultury w połączeniu z przedstawicielami samorządów, fundacji, stowarzyszeń czy miejskich aktywistów zaowocowała bardzo merytoryczną dyskusją i był wyśmienitym polem do wymiany doświadczeń i poglądów „bez podziałów” na specjalizacje zawodowe.

Wszystkich uczestników Forum zaciekawiła także prezentacja doświadczeń Przedsiębiorcy, który podjął się niełatwego i unikalnego, jak na polskie warunki, Projektu zrównoważonego miasta Siewierz – Jeziorna. Projekt ten u swoich podstaw zakłada stworzenie miejsca zorientowanego na możliwie najlepszą obsługę potrzeb jego mieszkańców dzięki implementacji zasad zrównoważonego rozwoju i reguł uniwersalnego projektowania.

Organizatorzy Forum poszli także o krok dalej w metodach upowszechniania wiedzy i zaprosili do uczestnictwa w konferencji nie tylko media tradycyjne ale także przedstawicieli coraz popularniejszych kanałów dystrybucji treści m.in. twórców blogów eksperckich, którzy chętnie dzielą się doświadczeniem i podejmują się transferu wiedzy na szerszą skalę. Wśród zaproszonych przedstawicieli blogosfery nie zabrakło także naszego bloga i jako jego twórcy zaprezentowaliśmy referat pt. „Jak przygotować wartościową rewitalizację współczesnych obszarów miejskich w kontekście partycypacji obywatelskiej”, którego obszerny fragment był już publikowany na naszym blogu [tutaj].

W mojej ocenie konferencja w Katowicach zasługuje na uwagę i powinna na stałe zagościć w kalendarzu ciekawych debat o kształtowaniu jakości przestrzeni w miastach. Jeśli Organizatorom uda się w kolejnych latach zapewnić równie szerokie spektrum aktualnych zagadnień z zakresu tej problematyki, to z pewnością mają szansę nie tylko powtórzyć sukces tegorocznej edycji, ale wyznaczyć nowy standard multidyscyplinarnej dyskusji o miastach, która może być kontynuowana pomiędzy kolejnymi edycjami w mediach społecznościowych i w przestrzeni wirtualnej (blogi eksperckie).

Sam pomysł na transfer dyskusji naukowej z przestrzeni realnej (sala konferencyjna) do przestrzeni wirtualnej (blog ekspercki) jest czymś zupełnie nowym i świeżym przez co tworzy zupełnie nowe możliwości dla wymiany poglądów i doświadczeń. Takie innowacyjne podejście choć, nie było specjalnie eksponowane i tak stanowi dobrą prognozę na przyszłość dla tej konferencji i z pewnością ma szansę podtrzymać potrzebną merytoryczną debatę o jakości rozwiązań w miastach i potrzebach ich mieszkańców nie tylko w dniu w którym odbywa się Forum. Dzięki przejściu w przestrzeń wirtualną możliwe jest kontynuowanie otwartej dyskusji co być może uda się wykorzystać tworząc lepszą przestrzeń miejską. Połączenie panelowej dyskusji podczas Forum z publikacjami na blogach eksperckich i upowszechnieniem dyskusji, która może przybrać charakter społecznej debaty dzięki mediom społecznościom, to bardzo ciekawy pomysł i już raczej „kolejny znak czasów” w których żyjemy.

Być może w tym pionierskim zadaniu również swój udział będzie miał blog designforall.pl, gdyż w porozumieniu z Organizatorami zdecydowaliśmy się na szerszą promocję treści prezentowanych podczas tegorocznej edycji Forum Przestrzenie Miejskie, poprzez sukcesywne zaprezentowanie referatów i sylwetek prelegentów na łamach naszego bloga wraz z krótkim merytorycznym wprowadzeniem z naszej strony. Cykl ten rozpoczniemy już na początku lipca 2015 r.


FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE „W PIGUŁCE”:

Termin: 12.06.2015 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Organizator: Art.M – szkolenia i konferencje & Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystej Produkcji”

Ilość zaplanowanych i zaprezentowanych referatów: 28

Zaplanowany i wypełniony czas debaty: 9,5 godziny

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Artur

Artur

Projektant miejski, krytyk przestrzeni publicznej i audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), konsultant wielu Samorządów. Wykładowca akademicki. Ekspert mobilności miejskiej. Prowadzi badania nad miastem użytecznym. Ekspert Fundacji Instytut Samorządowy.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj. Zobacz także wystąpienie Artura podczas TEDx Poznań z 2012 roku.

2 komentarze

error: Treść jest chroniona !!