REWITALIZACJA W LATACH 2014 – 2020 – PROJEKT WYTYCZNYCH

Realizacja kompleksowych programów rewitalizacji to jeden z kluczowych celów jakie będą finansowane z programów operacyjnych w latach 2014-2020. Rada Ministrów przyjęła 24 marca 2015 r. założenia projektu Ustawy o rewitalizacji. Zatem uczyniono kolejny krok w przygotowywaniu tak ważnej dla polskich miast ustawy, która umożliwi realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jednak cały proces legislacyjny potrwa jeszcze sporo czasu, jednocześnie już niedługo zapewne wystartują pierwsze konkursy, w ramach których można będzie współfinansować działania rewitalizacyjne. Dlatego też Minister Infrastruktury i Rozwoju przekazał do konsultacji Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokument ten, wobec braku obecnie odpowiedniej ustawy regulującej kwestie rewitalizacji, może stanowić pewnego rodzaju drogowskaz dla podmiotów przygotowujących projektu rewitalizacyjne. Wytyczne te mają ujednolicić wymagania wobec tego typu projektów, przez co można się spodziewać, iż projekty będą musiały być bardziej kompleksowe i wielopłaszczyznowe oraz oczywiście realizujące cele wyznaczone w poszczególnych programach operacyjnych.

Po pierwsze wytyczne podają definicję rewitalizacji. A więc nie pozostawiają ( a raczej nie powinny) zostawić wątpliwości przy tworzeniu projektów. Na pewno ułatwiają pracę zarówno osobom przygotowującym projekty, jak i je sprawdzającym. Wytyczne wskazują również powiązanie i konieczność zawarcia w programie rewitalizacji konkretnych projektów rewitalizacyjnych. Znajdujemy tam również istotną (ale chyba mało zaskakującą) informację, iż głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych będą Regionalne Programy Operacyjne, natomiast programy krajowe stanowić mogą jedynie komplementarne źródło finansowania.

Wytyczne wskazują, iż Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO)mają zapewnić możliwość realizowania kompleksowych i skoordynowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych. Ponadto IZ RPO mogą w sposób preferencyjny traktować projekty rewitalizacyjne, tzn. Np. Przyznawać wyższy poziom dofinansowania, przyznawać dodatkowe punkty w ramach oceny, czy też ogłaszać odrębne konkursy dedykowane tylko rewitalizacji. Preferowane będą projekty zintegrowane, a IZ RPO mają również możliwość wyboru projektów w trybie poza konkursowym (np. W ramach ZIT.

Mimo iż większość projektów realizowana będzie w ramach RPO, to te które będą współfinansowane w ramach krajowych programów również będą mogły liczyć na spore preferencje.

Istotne kwestie dla projektodawców to między innymi fakt, iż będzie możliwość wniesienia wkładu rzeczowego np. w postaci gruntu i nieruchomości, czy też określenie poziomu wsparcia zakupu nieruchomości. W związku z tym, iż projekt rewitalizacyjny musi wynikać bezpośrednio z programu rewitalizacji, to gmina musi przygotować i przedłożyć ten program, a co się z tym wiąże pierwszy projekt rewitalizacyjny powinna złożyć gmina. Oczywiście możliwe są też projekty partnerskie (partner składa projekt, a gmina w ramach umowy przygotowuje np. program rewitalizacji) i hybrydowe. W projekcie wytycznych znajdziemy również elementy, które powinien posiadać każdy program rewitalizacji.

Te wytyczne to moim zdaniem krok w dobrą stronę, który pomoże przygotowywać dobre projekty rewitalizacyjne, a na pewno jasno określa wymagania, jakie stawiane będą tego typu projektom. Niewątpliwe rewitalizacja będzie jednym z kluczowych w obecnym okresie programowania typów przedsięwzięć, wspieranych finansowo. Na szeroko rozumiane projekty rewitalizacyjne planuje się przeznaczyć do roku 2020, kwotę 25 mld złotych.

Kierunki sygnalizowane w projekcie wytycznych ministerialnych, których pełny tekst można znaleźć tutaj są wstępem do cyklu artykułów na naszym blogu. W kolejnych odsłonach m.in. o finansowaniu rewitalizacji i pomysłach na kompleksowe i wielowymiarowe planowanie przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej i poprawy jakości życia.


Jeśli interesujesz się tą tematyką podaj nam swój adres w miejscu Subskrypcja (stopka bloga). Gwarantujemy, że otrzymasz powiadomienia o najnowszych wpisach na naszym blogu i zapewnieniami, że nie wykorzystamy Twojego zaufania oraz podanego adresu do żadnych innych działań.

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Maja

Maja

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca i konsultant Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Centralnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych na przedsięwzięcia celu publicznego. Prowadzi badania nad jakością życia w mieście.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj.

error: Treść jest chroniona !!