Współpraca

Możesz skontaktować się z nami od razu opisując swój pomysł na współpracę wybierając opcję KONTAKT lub przeczytać poniższy tekst do końca i zdecydować nieco później.


Na blogu nie ma możliwości zamieszczania reklam. Nie ma także możliwości zamieszczania artykułów sponsorowanych. Chętnie za to angażujemy się we wszelkiego rodzaju projekty specjalne, których zakres możemy omówić indywidualnie i dobierając najkorzystniejszą formę współpracy z punktu widzenia celu jaki zamierzasz osiągnąć.

Dotychczas wsparliśmy naszych Klientów m.in. w zakresie:

-badań, analiz, sporządzania koncepcji projektowych wraz z rekomendacją rozwiązań dotyczących:

 • efektywnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)
 • metod uspokojenia ruchu (strategie, koncepcje)
 • projektowania użytecznej przestrzeni miejskiej
 • ewaluacji zastosowanych rozwiązań w przestrzeni publicznej
 • analizy dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania różnego typu przedsięwzięć publicznych i komercyjnych w przestrzeni publicznej dla zamierzenia Klienta

-doradztwa oraz audytów w obszarze:

 • kształtowania użytecznej przestrzeni publicznej,
 • poprawy dostępności opartej na zasadach uniwersalnego projektowania
 • poprawy bezpieczeństwa użytkowników w przestrzeni miejskiej
 • montażu finansowego przedsięwzięć (zewnętrzne źródła, partnerstwa, hybrydy, itp)

-przygotowania:

 • szkoleń profilowanych
 • wykładów zamawianych z częścią warsztatową
 • referatów wraz z ich prezentacją na konferencjach
 • warsztatów kreatywnych

-prowadzenia:

 • konsultacji społecznych z analizą preferencji i oczekiwań
 • pełnego procesu dialogu obywatelskiego
 • obsługi na zapleczu przedsięwzięcia „w cieniu Klienta” (współpraca on-line z Projektantem)

Dodatkowo możemy zaoferować sporządzenie profesjonalnych raportów na temat aktualnych trendów w przekształcaniu elementów przestrzeni miejskiej opartych na własnych badaniach i analizach ich efektywności aplikowalności i skalowalności do warunków polskich.

Doceniamy długofalową współpracę, w ramach której powstaje merytorycznie wartościowa treść lub wsparcie naszego Partnera. Od wielu lat pracujemy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz zaangażowanymi w poprawę jakości życia w przestrzeni miejskiej organizacjami pozarządowymi (ang. NGO)

Zapraszamy do kontaktu. Opisz nam proszę swój cel a wspólnie wybierzemy najlepszy zakres współpracy merytorycznej dla jego efektywnej realizacji.

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

error: Treść jest chroniona !!