JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ REWITALIZACJĘ W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY.

Czy przygotowywana ustawa rewitalizacyjna ułatwi gminom realizację projektów? Czy wreszcie doczekamy się kompleksowego i wielowarstwowego podejścia do rewitalizacji? O tym w aspekcie finansowania unijnego i nie tylko w dzisiejszym tekście.

Efektywność Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR)

W poprzednich okresach programowania zrealizowano wiele projektów rewitalizacyjnych, głównie w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji. Nie wszystkie projekty, a wydaje mi się, że nawet większość projektów realizowanych jako rewitalizacja, z rzeczywistą rewitalizacją nie miały nic wspólnego.

Gminy chcąc realizować poszczególne projekty, które nie nadawały się do realizacji w ramach innych programów, tworzyły programy rewitalizacji i dzięki temu realizowały te projekty. Jednak pojęcie rewitalizacji nie było do tej pory zdefiniowane ustawowo. Ma się to zmienić. Już na koniec 2014r. pojawił się projekt ustawy o rewitalizacji, który obecnie jest przedmiotem konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Nadchodzą zmiany w prawie o rewitalizacji

Do realizacji zadań rewitalizacyjnych w nowym okresie programowania UE niezbędne są te ramy. Powstanie też system zachęt do jej prowadzenia dla samorządów. Ważną kwestią jest fakt, iż ustawa nie ograniczy w żaden sposób już realizowanych projektów i to samorządy zdecydują , czy będą chciały realizować projekty zgodnie z definicją nowej ustawy, czy też „po swojemu” wtedy jednak nie będą mogły skorzystać z dobrodziejstw i przywilejów nowej ustawy.

W ustawie znajdą się rozwiązania, które ułatwią realizację projektów rewitalizacyjnych. Lokalne programy rewitalizacje (LPR) będą zastąpione przez gminne programy rewitalizacji (GPR). Ustawodawca zakłada, iż obecne LPR będą mogły być przekształcone w GPR po uwzględnieniu założeń ustawy.

Użytkownicy wypowiedzą się na temat projektu rewitalizacji

Nowością będzie również konieczność przeprowadzania konsultacji społecznych wszystkich dokumentów przygotowywanych na podstawie nowej ustawy. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż tylko angażując społeczeństwo w realizację projektów, mamy szansę na zmienianie naszego otoczenia.

Jakie możliwości stworzą Specjalne Strefy Rewitalizacji Samorządom?

Ciekawym rozwiązaniem będzie wprowadzenie Specjalnych Stref Rewitalizacji (SSR), które mogą określać np. rodzaje działalności podejmowanych na tym obszarze, czy też np. Wyższe stawki amortyzacyjne dla budynków poddanych rewitalizacji zgodnie z GPR. Nowością też jest możliwość przyjęcia w drodze uchwały szczególnego aktu planistycznego – miejscowy plan rewitalizacji (MPR). Umożliwi to gminom wprowadzenie zachęt dla inwestorów i obowiązków. Ustawodawca planuje również rozszerzyć katalog celów publicznych poprzez dodanie działań zmierzających do rozwoju form budownictwa czynszowego. Co bardzo ważne ustawa traktuje rewitalizację jako zadanie własne gminy, co umożliwi gminom np. udzielanie dotacji.

Oczywiście wszystko, o czym piszę powyżej to dopiero założenia ale jest szansa, aby ustawa została przyjęta jeszcze przez parlament tej kadencji, czy tak się stanie? Czas pokaże.

Link dnia: ZAŁOŻENIA USTAWY O REWITALZIACJI

Komentarze

Informacje o nowych wpisach prosto na Twój e-mail

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

O autorze

Maja

Maja

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca i konsultant Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji Centralnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych na przedsięwzięcia celu publicznego. Prowadzi badania nad jakością życia w mieście.
Więcej informacji znajdziesz: tutaj.

error: Treść jest chroniona !!